máy cùi bắp bị liệt phím số 3 và số 0 nhưng sai nghe gọi còn ok do mới mua giá 70k cho đt cùi ai cần lh 01258198679