Mình đang cần 1 chiếc iphone 4 zin, màu đen.
Bạn nào có liên hệ: 0876.111210