Ai có cho mình xin hoặc gửi tiền cf, tai nghe zin là och, 0972199418
Tks mn