bán giấy cầm đồ 5s ngoại hình đẹp gía 2tr máy không lỗi lầm quốc tế xám 16gb mình chịu tiền lãi
01664616869