cuối năm . kẹt tiền mua sắm nên cần thanh 2 VGA 730 còn BH !!!!!!
- giá cả thương lượng qua phone 0964833622 hoặc nt