Giá 28tr , màu đỏ trắng , đời 2013 , chi tiết liên hệ
091.678.6700
Nợ hình, up sau