Mình chán nên bán 200k hồi bữa rồi bạn .có gì đâu máy của bạn xấu gì qua bên chỗ m chỉ nó thay lẻ hết a.hồi bữa nó thay màn với bộ vỏ nó đòi mình 300k mà m hok thay á. Bên xác 9700 còn mới koh hàQUOTE=quanglong.cth;1132675]màn bạn bị mực 9700 à? bị nhiều không. để lại cho mình đi[/QUOTE]