+ Miễn phí lệ phí đăng ký lần đầu và phí sử dụng tần số 01 năm.
Vậy sau 1 năm thì sao anh, còn cước cuộc gọi, sms thế nào?